Valsystemet utvecklas i en parlamentarisk arbetsgrupp

Justitieministeriet
20.2.2020 13.22
Pressmeddelande

Val- och partilagstiftningen ska utvecklas och för detta arbete har man i dag tillsatt en parlamentarisk arbetsgrupp. Arbetsgruppen ska utreda olika alternativ för att få valsystemet att fungera bättre och höja valdeltagandet, förbättra proportionaliteten vid val, sänka den så kallade dolda röstspärren och säkra den regionala representativiteten.

Syftet är att i enlighet med regeringsprogrammet öka insynen i val- och partifinansieringen. Avsikten är att utveckla bestämmelserna och praxis i fråga om redovisning om val- och partifinansiering så att redovisningarna i fortsättningen ger en bättre bild av utomstående finansiering. Samtidigt vill man stärka Statens revisionsverks rätt att övervaka kandidaternas redovisningar av valfinansieringen och att få uppgifter från tredje parter för detta ändamål. Dessutom utreds möjligheterna att stärka bestämmelserna om förhandsredovisning av valfinansiering, underlätta inrättandet av ett kampanjkonto och förtydliga det lagstadgade donationstaket.

Arbetsgruppen ska dessutom utarbeta ett förslag till åldersgräns för undertecknande av ett medborgarinitiativ och ett europeiskt medborgarinitiativ i syfte att stärka de ungas delaktighet i samhället och lägga fram andra förslag som behövs för att utveckla demokratin.

Utvecklingen av val- och partilagstiftningen är en del av demokratiprogrammet som samlar ihop regeringsprogrammets många åtgärder som främjar civilsamhällets verksamhet och delaktighet.

Ytterligare upplysningar:
Laura Nurminen, specialsakkunnig, tfn 0295 150 008, [email protected]
Anna Saarela, regeringssekreterare, tfn 0295 150 106, [email protected]
Valdirektör Arto Jääskeläinen, tfn 0295 150 128, [email protected]

Statsrådets projektportal: Parlamentarisk valarbetsgrupp  
Statsrådets projektportal: Det nationella demokratiprogrammet 2025

Statsrådets beslut (på finska)