Vaalilain esteellisyyssäännöksiin esitetään muutoksia

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 3.3.2016 13.26
Tiedote
Vaalilain esteellisyyssääntelyä esitetään tarkennettavaksi. Vaaliviranomaisen velvollisuutta toimia tehtävässään puolueettomasti korostettaisiin. Lakiin kirjattaisiin nykyistä laajemmin ne henkilöt, jotka eivät saa toimia tietyissä vaalien viranomaistehtävissä. Hallitus antoi tänään asiasta esityksen eduskunnalle.

Vaaleissa ehdokkaana oleva henkilö ei voi nykyisen lain mukaan olla vaalitoimitsijana yleisessä ennakkoäänestyspaikassa, kotiäänestyksessä tai laivaäänestyksessä eikä toimia vaaliavustajana. Ehdokas ei myöskään saa olla laitosäänestyksessä vaalitoimikunnan jäsen tai varajäsen. Esityksessä ehdotetaan henkilöpiiriä laajennettavaksi niin, että myöskään ehdokkaan läheinen eli puoliso, lapsi, sisarus tai vanhempi ei voisi toimia näissä tehtävissä.

Vaalitoimitsija, vaalitoimikunnan jäsen ja vaaliavustaja avustavat tarvittaessa äänestäjää äänestystilanteessa äänestysmerkinnän terkemisessä.

Vaalipiirilautakunnassa ja kunnan keskusvaalilautakunnassa esteellisyyskysymykset ratkaistaan hallintolain perusteella. Tätä koskeva säännös esitetään selvyyden vuoksi lisättäväksi vaalilakiin. Vaalipiirilautakunta ja kunnan keskusvaalilautakunta vastaavat mm. vaalien ääntenlaskennasta.

Ehdotettujen muutosten tarkoituksena on selkeyttää esteellisyystilanteiden arvioimista ja turvata äänestäjien luottamuksen säilyminen vaalijärjestelmää kohtaan.

Vaaliviranomaisten esteellisyyttä koskevan sääntelyn arviointi osoittautui tarpeelliseksi vuoden 2012 kunnallisvaalien jälkeen. Korkein hallinto-oikeus totesi menettelyn olleen tuolloin lainvastainen, kun ehdokkaan puoliso oli osallistunut kunnan keskusvaalilautakunnassa äänien tarkastuslaskentaan.

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Jussi Aaltonen, puh. 02951 50560
sähköposti: [email protected]