Vuoden 2014 puoluetuen käytössä ei huomautettavaa

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 12.1.2016 11.30
Tiedote

Puolueiden vuonna 2014 saamien valtionavustusten käyttöä koskevassa tarkastuksessa ei havaittu mitään olennaista säännösten tai määräysten vastaista, ilmenee oikeusministeriön tarkastuskertomuksesta. Jatkossa puolueiden kuitenkin pitäisi kiinnittää huomiota tilityslomakkeen täyttämiseen ja piirijärjestöjen yhtenäisten kirjaustapojen kehittämiseen.

Valtioneuvosto myönsi avustuksia eduskunnassa edustettuina oleville puolueille yhteensä 33 830 000 euroa vuonna 2014. Hieman yli puolet avustussummasta osoitettiin poliittisen toiminnan tukemiseen ja loput tiedotustoiminnan ja viestinnän tukemiseen.
 

Oikeusministeriö valvoo valtioneuvoston myöntämän puoluetuen käyttöä sekä puoluelain noudattamista siltä osin kuin valvonta ei kuulu Valtiontalouden tarkastusvirastolle. Vuoden 2014 avustuksia koskevan tarkastuksen suorittamiseen osallistui tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. Tarkastushavainnot on saatettu puolueiden tietoon.

Valvontatehtävä siirtyy jatkossa oikeusministeriöltä Valtiontalouden tarkastusvirastolle. Vuoden 2015 valvonta toimitetaan kuitenkin vielä oikeusministeriössä.

Lisätietoja:
ylitarkastaja Heini Huotarinen, puh. 02951 50127, sähköposti: etunimi.sukunimi(at)om.fi