Valtiontalouden tarkastusvirasto tiedottaa: 96 % hyvinvointialueiden valtuutetuista ja varavaltuutetuista teki vaalirahoitusilmoituksensa ajoissa – 104 ilmoitusta puuttuu yhä

29.3.2022 10.12
null

Aluevaalien suurin vaalikampanja toteutettiin Keski-Uudellamaalla. Tämänhetkisin tiedoin aluevaalien vaalirahoitus oli yhteensä noin 4,56 miljoonaa euroa.

104 hyvinvointialueiden valtuutettua tai varavaltuutettua ei tehnyt ajoissa ilmoitusta vaalirahoituksestaan aluevaaleissa. Suurin osa 2 785 valtuutetusta ja varavaltuutetusta kuitenkin jätti ilmoituksensa määräaikaan mennessä eli viimeistään maanantaina 28.3.2022. Ajoissa ilmoituksensa jätti 2 681 henkilöä eli 96 prosenttia ilmoitusvelvollisista.

Määräaikaan mennessä palautettujen rahoitusilmoitusten mukaan aluevaalien suurin kampanja oli kooltaan 35 893,82 euroa ja pienin 0 euroa. Suurin kampanja toteutettiin Keski-Uudenmaan hyvinvointialueella. Aluevaalien vaalirahoituksen määrä kokonaisuudessaan on tämänhetkisen tiedon mukaan yhteensä noin 4,56 miljoonaa euroa, mutta luku täsmentyy, kun kaikki vaalirahoitusilmoitukset on vastaanotettu.

”Valvojalle oli kiinnostavaa valmistautua valvomaan ensimmäistä kertaa pidettyjä aluevaaleja. Olemme jo varhaisesta vaiheesta lähtien välittäneet tietoa vaalirahoitusilmoitusten tekemisestä, jotta kaikki valtuustoon ja varasijoille valitut ovat tietoisia velvollisuudestaan kertoa vaalikampanjansa rahoituksesta avoimesti yleisölle”, VTV:n ylitarkastaja Jonna Carlson sanoo.

Vaalirahoitusvalvonnan verkkosivuilta voi muun muassa hakea tietoa tehdyistä rahoitusilmoituksista eri hyvinvointialueilla sekä tarkistaa, keiltä ilmoitus vielä puuttuu. Lain mukaan aluevaaleissa valittujen sekä varasijalle päässeiden on toimitettava vaalirahoitusilmoitus VTV:lle kahden kuukauden kuluessa siitä, kun vaalien tulos on vahvistettu.

Tarkastusviraston vaalirahoitusvalvonta on yhteydessä niihin, jotka eivät vielä ole palauttaneet ilmoitustaan. Jos ilmoitusta ei kehotuksista huolimatta palauta, alkaa uhkasakkoprosessi haastemiesten avustuksella. Uhkasakko on suuruudeltaan 5 000 euroa. Aiemmin uhkasakkoprosessi on aloitettu useissa vaaleissa, mutta tähän asti kaikki ilmoitusvelvolliset ovat toimittaneet vaalirahoitusilmoituksensa ennen sakkoon tuomitsemista.

Tietoa aluevaalien rahoitusilmoituksista ja myöhästyneistä ilmoituksista löytyy vaalirahoitusvalvonnan verkkosivuilta