Oikeusblogissa: Aluevaalit toimitettu – matka jatkuu!

Julkaisuajankohta 28.1.2022 14.00

Arto Jääskeläinen: Aluevaalit toimitettu – matka jatkuu!

Uusien hyvinvointialueiden aluevaltuustot valittiin sunnuntaina 23.1. toimitetuissa aluevaaleissa. Vaalien tulokset vahvistettiin keskiviikkona 26.1. ja valtuustot ovat valmiit aloittamaan työnsä 1.3.

Matka kohti aluevaltuustojen valtuustokauden aloitusta on ollut pitkä ja mutkia täynnä. Matka alkoi Sipilän hallituksen aikaisen sote-uudistuksen valmistelusta syyskuussa 2015. Olin silloisen uudistuksen hallintotyöryhmän jäsen ja tehtävänäni oli laatia ehdotukset maakuntavaalien toteuttamiseksi. Kirjoittelin pykäläluonnokset joulun alla, koska uudistuksella oli kova kiire, sillä kaiken piti olla valmista jo seuraavassa tammikuussa. Otin suunnittelun lähtökohdiksi sen, että uusien vaalien säännökset olisivat mahdollisimman paljon kuntavaalien säännöksiä vastaavia ja sen, että uudet vaalit toimitettaisiin säännönmukaisesti kuntavaalien yhteydessä – uusia erillisiä vaaleja en uskonut kenenkään kaipaavan. Työryhmä siunasi nämä lähtökohdat.

Kuten tunnettua, Sipilän hallituksen sote-uudistus ajautui pian vaikeuksiin ja se näkyi myös siinä, milloin ensimmäiset maakuntavaalit tulisi pitää. Eduskuntapuolueiden puoluesihteereiden enemmistö esitti keväällä 2016, että huhtikuussa 2017 pidettäviä kuntavaaleja siirrettäisiin saman vuoden syksyyn ja maakuntavaalit yhdistettäisiin niihin. Tästä ei tullut mitään, ja seuraava ehdotus oli toimittaa maakuntavaalit vuoden 2018 tammikuussa presidentinvaalin yhteydessä. Ei onnistunut sekään ja kesällä 2017 hallitus päätti, että vaalit toimitettaisiin seuraavan vuoden lokakuussa. Aikataulu ei riittänyt siihenkään ja viimeinen kortti pöytään oli toimittaa vaalit europarlamenttivaalien yhteydessä toukokuussa 2019. Koko sote-uudistus kuitenkin ajautui lopulliseen umpikujaan maaliskuussa 2019 ja hallituksen esitykset eduskunnassa raukesivat.

Kun nykyinen hallitus aloitti oman sote-valmistelunsa, otin lähtökohdaksi edellisen hallituksen aikaisen valmistelun. Tällä kertaa matkassa oli mutkia vähemmän: vaalien ajankohta määriteltiin keväällä 2020 siten, että aikataulussa oli tarkkaan mietityt askelmerkit: lainsäädäntö voimaan 1.7.2021, vaalit noin puolen vuoden päästä siitä (23.1.2022), noin kuukausi aikaa valtuustokauden aloituksen valmisteluihin, valtuustojen aloitus 1.3.2022 ja koko sote-uudistus voimaan 1.1.2023. Hallituksen esitys eduskunnalle annettiin joulukuussa 2020 ja vain vähän ennen sitä maakunnat muutettiin nimiltään hyvinvointialueiksi ja maakuntavaalit aluevaaleiksi.
Kun kesäkuussa 2021 kävi selväksi, että uudistus todella toteutuu, aluevaalien toimeenpano käynnistyi suunnitelmien mukaisesti. Nostimme pystyyn kokonaan uudet vaaliviranomaiset, aluevaalilautakunnat, jotka huolehtivat aluevaaleissa ehdokasasettelun viranomaistehtävistä ja vaalien tuloksen vahvistamisesta.

Kunnat hoitivat perinteiset tehtävänsä, äänestyspaikat ja äänestyslippujen laskennan. Koronavirustilanne aiheutti vaaleihin ylimääräistä jännitettä, mutta siitäkin selvittiin hyvin, kiitos THL:n, jonka kanssa laadittiin hyvä koronaohjeet ja erityisesti kuntien, jotka hienosti toteuttivat ohjeiden mukaiset menettelyt. Äänestäjiä aluevaaleihin olisi toivottu enemmänkin, mutta toisaalta ne, jotka äänestivät, pääsivät todella vaikuttamaan: annetuilla äänillä oli suuri painoarvo.   

Vaaliorganisaatio on nyt oman työnsä tehnyt. Toivotamme uusille aluevaltuustoille työntäyteistä valtuustokautta ja paljon onnistumisia sote- ja pelastustoimen uudistuksen parissa.

------------------

Arto Jääskeläinen työskentelee vaalijohtajana oikeusministeriössä.