Tietosuojavaltuutetun toimisto tiedottaa: Huomioi tietosuojasäännökset vaalikampanjoinnissa

Julkaisuajankohta 7.2.2023 15.46
Tiedote

Tietosuojalainsäädännön noudattamisesta on huolehdittava, kun puolueet, ehdokkaat tai heidän tukiryhmänsä käsittelevät henkilötietoja vaalityössä. Myös sosiaalisen median kautta tehtävässä henkilötietoihin perustuvassa mainonnassa on noudatettava tietosuojasäännösten vaatimuksia. Valmisteilla olevat lainsäädäntöuudistukset sekä sosiaalisen median alustoja koskevat eurooppalaiset päätökset vaikuttavat tulevaisuudessa merkittävästi kohdennetun markkinoinnin ja poliittisen mainonnan edellytyksiin.

Vaalityöhön kuuluu yleensä aina kannattajien ja tukijoiden tietojen käsittelyä. Myös vaalimainonta voi pohjautua henkilötietojen hyödyntämiseen. Tietosuojavaltuutetun toimisto on laatinut muistilistan tietosuojan huomioimiseksi vaalityössä.

Ihmisten perusoikeudet on turvattava kohdennetussa poliittisessa mainonnassa

Kohdennettu mainonta ja profilointi voivat aiheuttaa vakavia riskejä yksityisyyden suojalle ja muille perusoikeuksille, jos tietosuojasäännöksiä ei noudateta. Jos henkilötiedoista paljastuu poliittisia mielipiteitä, tiedot kuuluvat erityisiin henkilötietoryhmiin. Sellaisia tietoja on käsiteltävä erityisen huolellisesti niiden arkaluonteisuuden vuoksi. Sosiaalisen median alustojen mainostyökalut mahdollistavat kiinnostuksen kohteiden ja arvojen perusteella kohdennettujen mainosten ja viestien välittämisen hyvinkin tarkasti.

Vaalityössä puolueiden on hyvä määritellä yhteiset säännöt ja rajoitukset sille, kuinka laajaa henkilötietojen käsittely ja kohdentaminen voi olla. Puolueiden tulisi myös varmistaa, että alueelliset ehdokkaat ja ryhmät sekä ulkopuoliset palveluntarjoajat toimivat ohjeiden mukaan. Sosiaalisen median käyttäjät voivat itse pyrkiä rajoittamaan kohdentamista muuttamalla sosiaalisen median tiliensä asetuksia ja harkitsemalla, millaisia tietoja he jakavat sosiaalisen median palveluissa.

Metaa koskevat Euroopan tietosuojaneuvoston ja Irlannin tietosuojaviranomaisen ratkaisut tulevat vaikuttamaan merkittävästi alustoihin, joiden liiketoimintamallin keskiössä on käyttäytymiseen perustuva mainonta.

Tietosuojaneuvosto katsoi joulukuussa 2022, että käyttäytymiseen perustuva mainonta ei ollut välttämätöntä sopimuksen täytäntöönpanemiseksi, eikä Facebookin ja Instagramin käyttöehtojen käyttäminen henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena ollut asianmukaista. Tämän vuoksi Metalla ei ollut lainmukaista perustetta henkilötietojen käsittelyyn käyttäytymiseen perustuvaa mainontaa varten. Irlannin tietosuojaviranomainen on velvoittanut Metan muuttamaan menettelyään huhtikuun alkuun mennessä.

EU-lainsäädäntöuudistus poliittisesta mainonnasta valmisteilla

Euroopan komissio esitteli vuonna 2021 asetusehdotuksen poliittisen mainonnan läpinäkyvyydestä ja kohdentamisesta. Asetusehdotuksen tavoitteena on lisätä poliittisen mainonnan avoimuutta ja rajoittaa kohdennetun mainonnan käyttöä poliittisiin tarkoituksiin. Lisäksi uudistuksella pyritään torjumaan disinformaatiota ja vaaleihin sekaantumista. Uudistuksella halutaan myös varmistaa, että mainonnan kohdentamisessa ei loukata henkilötietojen suojaa. Neuvottelut uudesta asetuksesta on tarkoitus aloittaa EU-tasolla kuluvan vuoden aikana.

Asetusehdotukseen sisältyy muun muassa vaatimus merkitä selkeästi poliittiset mainokset ja antaa tietoa mainoksen rahoittajista sekä mahdollisista kohdentamis- ja vahvistamistekniikoista. Poliittisten mainosten kohdentamiseen sovellettaisiin tiukkoja ehtoja silloin, kun se perustuisi äänestäjien erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvien, arkaluontoisten henkilötietojen käsittelyyn.