Valtiontalouden tarkastusvirasto tiedottaa: Valvonta lisännyt puoluerahoituksen läpinäkyvyyttä

Julkaisuajankohta 28.2.2022 13.25

Puolueorganisaatiot korjasivat aiempien vuosien rahoitusilmoituksiaan tarkastusten seurauksena. VTV kehotti jälleen puolueita täsmentämään raportointiaan puoluetuesta.

Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) vuosittainen puoluerahoituksen valvontakertomus on julkaistu. Puolueet, niiden piiri- ja naisjärjestöt ja muut puolueyhdistykset ja lähiyhteisöt ilmoittivat saaneensa viime vuonna tukia noin 3,6 miljoonaa euroa. Tuki-ilmoitukset tehtiin tarkastusviraston rekisteriin. Vuotta 2021 koskevien ilmoitusten lisäksi rekisteriin ilmoitettiin täydennyksiä aiempien vuosien tukiin vielä 0,7 miljoonaa euroa.

VTV:n johtavan tilintarkastajan Klaus Krokforsin mukaan puolueorganisaatiot noudattavat rahoitussäännöksiä kohtalaisen hyvin. Valvonnan ansiosta rahoituksen läpinäkyvyys on parantunut entisestään.

”Silti havaitsimme jälleen lukuisia suorituksia, joista ei ollut tehty lain vaatimia ilmoituksia. Huomattava osa rekisteriin tehdyistä täydennyksistä on suoraa seurausta syksyllä tekemistämme tarkastuksista. Tarkastustemme tuloksena rekisteriin ilmoitettiin useita tukisuorituksia monen vuoden ajalta”, Krokfors sanoo.

Valtionavustuksia maksettiin 35,5 miljoonaa euroa

VTV valvoo myös valtioneuvoston poliittiseen toimintaan myöntämiä valtionavustuksia eli niin sanottua puoluetukea. Puoluetukea maksettiin vuonna 2020 noin 35,5 miljoonaa euroa. Puolueorganisaatiot ovat saaneet myös luottamushenkilömaksuja vuosittain noin 5–7 miljoonaa euroa.

Puolueiden tilitykset eri alaorganisaatioille siirtämistään avustuksista ovat vuosittain poikenneet avustusten saajien ilmoittamista määristä. VTV kehotti jälleen tarkastuksissaan puolueita täsmentämään raportointiaan.

”Korjausten jälkeen valtionavustustilitykset vastasivat toisiaan tai ero selitettiin muissa tilinpäätösasiakirjoissa. Lähes kaikki puoluelain tarkoittamat tilinpäätösasiakirjat on nyt toimitettu VTV:n ilmoitusrekisteriin lain mukaisesti”, Krokfors kertoo.

VTV tarkastaa vuosittain sekä puoluerahoitusta että puolueiden valtionavustusta eli puoluetukea. Tarkastus ulottuu usean vuoden päähän taaksepäin. Viime vuonna VTV tarkasti 52 puolueiden piirijärjestöä. Suomessa on noin 6 000 puolueyhdistystä, joista VTV valvoo noin 150:tä. Puolueiden paikallisyhdistyksiin VTV:llä ei ole tarkastusoikeutta.

Parlamentaarinen vaalityöryhmä selvitti vastikään vaali- ja puoluelainsäädännön kehittämistarpeita. Työryhmä muun muassa esitti, että ehdokas-, luottamushenkilö- ja kansanedustajamaksuja ei pidettäisi tukena. Lisäksi työryhmä kannatti ajatusta, että EU-instituutioiden ja muiden vastaavien kansainvälisten järjestöjen talousarvioon perustuvia tavanomaisia suorituksia kuten matkakulujen korvauksia ei pidetä tukena.

VTV:n puoluerahoitustarkastukset jatkuvat taas syksyllä 2022.

Tutustu julkaisuun: Puoluerahoitusvalvonnan kertomus 2021