Ehdokkaalle

Ehdokkaaksi yleisissä vaaleissa voi tulla puolueen tai valitsijayhdistyksen asettamana.

Ehdokkaaksi tulemisen edellytys on, että henkilö on vaalikelpoinen eli kelpoinen tulemaan valituksi vaaleissa valittavaan toimielimeen.

Ehdokkaita eduskuntavaaleissa on koko maassa yleensä noin 2000. Puolueella, vaaliliitolla tai valitsijayhdistysten muodostamalla yhteislistalla voi olla vaalipiirissä enintään 14 ehdokasta. Jos kuitenkin vaalipiiristä valitaan enemmän kuin 14 kansanedustajaa, ehdokkaita voi olla enintään yhtä paljon kuin edustajia valitaan.

Presidentinvaalissa kukin puolue tai yhteislista saa asettaa yhden ehdokkaan, mutta puolueilla tai valitsijayhdistyksillä voi olla myös yhteinen ehdokas. Toistaiseksi ehdokkaita presidentinvaaleissa on ollut seuraavasti: 11 ehdokasta vuonna 1994, 7 ehdokasta vuonna 2000, 8 ehdokasta vuonna 2006 ja 8 ehdokasta vuonna 2012.

Kuntavaaleissa ehdokkaita on koko maassa yleensä noin 30 - 40 000. Puolueella, vaaliliitolla tai yhteislistalla on oikeus asettaa kussakin kunnassa enintään valittavien valtuutettujen puolitoistakertainen määrä ehdokkaita.

Europarlamenttivaaleissa ehdokkaita on koko maassa yleensä noin 200 - 300. Puolueella, vaaliliitolla tai yhteislistalla saa olla enintään 20 ehdokasta.