Muiden EU:n jäsenvaltioiden kansalaisten äänestäminen Suomessa

Suomessa asuvat muiden EU:n jäsenvaltioiden kansalaiset voivat halutessaan äänestää Suomen europarlamenttivaaleissa. Tämän edellytyksenä on, että henkilö itse ilmoittautuu Suomen äänioikeusrekisteriin viimeistään 7.3.2019 ennen klo 16. Ilmoittautuminen tehdään maistraatille.

Kun henkilö on otettu Suomen äänioikeusrekisteriin, Suomen viranomaiset lähettävät siitä tiedon hänen kotivaltionsa viranomaisille, jotka poistavat hänet kotivaltion vaaliluetteloista. Tämä siksi, että EU:n vaalisäädöksen mukaan henkilö voi äänestää vain yhdessä jäsenvaltiossa, valintansa mukaan joko asuin- tai kotivaltiossaan.

Väestörekisterikeskuksen kirjeet ja ilmoittautumislomake äänioikeusrekisteriin vuoden 2019 europarlamenttivaaleissa:

Kirjeet ja lomake ovat suomen, ruotsin, englannin, saksan, ranskan, viron, espanjan, romanian ja puolan kielillä.

Suomen äänioikeusrekisteriin otettu EU-kansalainen on myös kelpoinen olemaan ehdokkaana Suomen europarlamenttivaaleissa. Lisää ehdokasasettelusta.

Lisää EU-kansalaisuudesta Euroopan komission sivuilta.