Muiden valtioiden kansalaisten vaalioikeudet Suomen aluevaaleissa

Äänioikeus

Äänioikeus aluevaaleissa määräytyy vastaavalla tavalla kuin kuntavaaleissa: äänioikeutettu on jokainen viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttävä henkilö, joka on

  1. Suomen tai muun EU:n jäsenvaltion taikka Islannin tai Norjan kansalainen ja jonka kotikunta on joku kyseiseen hyvinvointialueeseen kuuluva kunta 51. päivänä ennen vaalipäivää; tai
  2. muun valtion kansalainen, jonka kotikunta on joku kyseiseen hyvinvointialueeseen kuuluva kunta 51. päivänä ennen vaalipäivää ja jolla on ollut yhtäjaksoisesti kotikunta Suomessa kahden vuoden ajan laskettuna 51. päivästä ennen vaalipäivää.

Aluevaalien äänioikeusrekisteriin ei tarvitse erikseen ilmoittautua, vaan Digi- ja väestötietovirasto perustaa rekisterin viran puolesta niillä tiedoilla, jotka kustakin henkilöstä on merkitty Suomen väestötietojärjestelmään.

Oikeus asettautua ehdokkaaksi

Jokainen aluevaaleissa äänioikeutettu henkilö on lähtökohtaisesti myös kelpoinen olemaan ehdokkaana (vaalikelpoinen) aluevaaleissa. Vaalikelpoisia aluevaaleissa eivät kuitenkaan ole tuomioistuimen päätöksellä vajaavaltaiseksi julistetut ja lain hyvinvointialueesta 77 §:ssä mainitut eräissä hyvinvointialueisiin liittyvissä tehtävissä toimivat henkilöt. 

Ehdokkaaksi voi asettautua kahdella vaihtoehtoisella tavalla: a) puolueen ehdokkaana tai b) valitsijayhdistyksen ehdokkaana. Puolueen ehdokkaaksi voi päästä sopimalla siitä puolueen kanssa. Valitsijayhdistyksen ehdokkaan täytyy kerätä ehdokkuutensa tueksi vähintään viidenkymmenen (50) kyseisessä hyvinvointialueessa äänioikeutetun henkilön allekirjoitukset. Lisätietoa ehdokkaaksi asettautumisesta antavat:

  • rekisteröidyt puolueet ja
  • valitsijayhdistysten perustamisesta aluevaalilautakunnat.

Tämä verkkosivu on osa Euroopan komission Your Europe -portaalia. Löysitkö etsimäsi? Anna palautetta!

Your Europe - logo