Muiden valtioiden kansalaisten vaalioikeudet Suomen kuntavaaleissa

Äänioikeus

Suomen kuntavaaleissa ovat äänioikeutettuja viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttävät Suomessa asuvat Suomen kansalaiset sekä lisäksi 

1) Suomessa asuvat muiden EU-jäsenvaltioiden sekä Islannin ja Norjan kansalaiset samoin ehdoin kuin Suomen kansalaiset;  

2) muiden valtioiden kansalaiset, jos he ovat asuneet Suomessa yhtäjaksoisesti vähintään kaksi (2) vuotta silloin, kun kuntavaalien äänioikeusrekisteri perustetaan 51. päivänä ennen vaalipäivää;

3) EU:n tai Suomessa toimivan kansainvälisen järjestön palveluksessa oleva ja jolla on asuinpaikka kyseissä kunnassa 51. päivänä ennen vaalipäivää edellyttäen, että hänen tietonsa on talletettu hänen pyynnöstään väestötietojärjestelmään ja että hän on kirjallisesti ilmoittanut Digi- ja väestötietovirastolle viimeistään 52. päivänä ennen vaalipäivää haluavansa käyttää äänioikeuttaan kuntavaaleissa.

Kuntavaalien äänioikeusrekisteriin ei tarvitse erikseen ilmoittautua, vaan Digi- ja väestötietovirasto perustaa rekisterin viran puolesta niillä tiedoilla, jotka kustakin henkilöstä on merkitty Suomen väestötietojärjestelmään.

Oikeus asettautua ehdokkaaksi

Jokainen kuntavaaleissa äänioikeutettu henkilö on lähtökohtaisesti myös kelpoinen olemaan ehdokkaana (vaalikelpoinen) kuntavaaleissa. Vaalikelpoisia kuntavaaleissa eivät kuitenkaan ole tuomioistuimen päätöksellä vajaavaltaiseksi julistetut ja kuntalain 72 §:ssä mainitut eräissä kuntiin liittyvissä tehtävissä toimivat henkilöt. 

Ehdokkaaksi voi asettautua kahdella vaihtoehtoisella tavalla: a) puolueen ehdokkaana tai b) valitsijayhdistyksen ehdokkaana. Puolueen ehdokkaaksi voi päästä sopimalla siitä puolueen kanssa. Valitsijayhdistyksen ehdokkaan täytyy kerätä ehdokkuutensa tueksi vähintään kymmenen (10) kyseisessä kunnassa äänioikeutetun henkilön allekirjoitukset. Lisätietoa ehdokkaaksi asettautumisesta antavat:

Tämä verkkosivu on osa Euroopan komission Your Europe -portaalia. Löysitkö etsimäsi? Anna palautetta!