Tietoa vaaleista

Oikeusministeriö vastaa vaalilainsäädännön valmistelusta sekä vaalijärjestelmän ja vaalitietojärjestelmän kehittämisestä. Vaalien tulos- ja tietopalvelusta huolehtivat oikeusministeriön lisäksi Tilastokeskus (viralliset vaalitilastot) ja Digi- ja väestötietovirasto (mm. äänioikeutettujen lukumäärät).

Puolue- ja vaalirahoituslainsäädäntö uudistettiin vuosina 2009 ja 2010.

Suomi osallistuu kansainväliseen vaalitoimintaan, kuten vaalitarkkailuun ja tarjoaa vaaliapua kansainvälisissä yhteyksissä.

Suomen ensimmäiset yleiseen ja yhtäläiseen äänioikeuteen perustuvat vaalit olivat vuoden 1907 eduskuntavaalit.