Milloin vaalien tulos on selvillä?

Heti kello 20.00:n jälkeen julkaistaan ennakkoäänestyksen tulokset. Vaalipiirilautakunnat (kuntavaaleissa keskusvaalilautakunnat) ovat aloittaneet ennakkoäänten laskennan aikaisintaan kello 12.00 vaalipäivänä. Yleensä ennakkoäänet on saatu lasketuksi kello 20.00:een mennessä.

Vaalitulokseen lisätään vaalipäivän äänestyksen äänet sitä mukaan, kun niitä ehditään vaalilautakunnissa laskea.

Koko maan alustavan laskennan tulos on valmis yleensä noin kello 23.00:n ja 24.00:n välillä. Suurimmissa vaalipiireissä ja kunnissa vaalituloksen laskenta kestää pisimpään.

Vaalipäivän illan ääntenlaskentaa kutsutaan alustavaksi laskennaksi. Äänten tarkastuslaskenta aloitetaan vaalipiirilautakunnissa (kuntavaaleissa keskusvaalilautakunnissa) maanantaina viimeistään klo 12.00. Tarkastuslaskennassa lasketaan uudelleen vaalipäivän äänestyksessä annetut äänet. Vaalien tulos, erityisesti yksittäisten ehdokkaiden äänimäärät, saattaakin muuttua tarkastuslaskennassa siitä, mitä se oli vielä alustavassa laskennassa.

Tarkastuslaskennan jälkeen vaalien tulos vahvistetaan keskiviikkona viimeistään kello 18.00 aloitettavassa vaalipiirilautakunnan (kuntavaaleissa keskusvaalilautakunnan) kokouksessa.