Milloin vaalien tulos on selvillä?

Ennakkoäänestyksen tulokset julkaistaan heti kun vaalihuoneistot ovat kello 20 sulkeutuneet. Vaalipiirilautakunnat (kuntavaaleissa keskusvaalilautakunnat) ovat aloittaneet ennakkoäänten laskennan aikaisintaan kello 12 vaalipäivänä. Ennakkoäänet pyritään saamaan lasketuksi kello 20 mennessä.

Vaalitulokseen lisätään vaalipäivän äänestyksen äänet sitä mukaan, kun niitä ehditään vaalilautakunnissa laskea.

Koko maan alustavan laskennan tulos on valmis yleensä noin kello 23 ja 24 välillä. Suurimmissa vaalipiireissä ja kunnissa vaalituloksen laskenta kestää pisimpään.

Vaalipäivän illan ääntenlaskentaa kutsutaan alustavaksi laskennaksi. Äänten tarkastuslaskenta aloitetaan vaalipiirilautakunnissa (kuntavaaleissa keskusvaalilautakunnissa) maanantaina viimeistään kello 12. Tarkastuslaskennassa lasketaan uudelleen vaalipäivän äänestyksessä annetut äänet. Vaalien tulos, erityisesti yksittäisten ehdokkaiden äänimäärät, saattaakin muuttua tarkastuslaskennassa siitä, mitä se oli vielä alustavassa laskennassa.

Tarkastuslaskennan jälkeen vaalien tulos vahvistetaan keskiviikkona viimeistään kello 18 aloitettavassa vaalipiirilautakunnan (kuntavaaleissa keskusvaalilautakunnan) kokouksessa.