När är valresultatet klart?

Röstningen på valdagen avslutas klockan 20.00 och omedelbart efter detta rapporterar medierna om valresultatet.

Resultatet av förhandsröstningen offentliggörs omedelbart efter klockan 20.00. Valkretsnämnderna (vid kommunalval de kommunala centralvalnämnderna) har börjat räkna förhandsrösterna på valdagen tidigast klockan 12.00. I normala fall har förhandsrösterna räknats före klockan 20.00.

I valresultatet tilläggs rösterna som avgetts vid röstningen på valdagen alltefter valnämnderna hinner räkna dem.

Vanligen är det preliminära valresultatet i hela landet klart på valdagen mellan klockan 23.00 och 24.00. I de största valkretsarna och kommunerna tar det längst att räkna valresultatet.

Rösträkningen som sker under valdagskvällen kallas preliminär rösträkning. Kontrollräkningen av rösterna inleds i valkretsnämnderna (vid kommunalval i de kommunala centralvalnämnderna) på måndagen före klockan 12.00 senast. Vid kontrollräkningen räknas rösterna som avgetts vid röstningen på valdagen på nytt. Efter kontrollräkningen kan valresultatet, särskilt röstetalet för en enskild kandidat, ändras jämfört med vad det var var efter den preliminära räkningen.

Efter kontrollräkningen fastställer valkretsnämnden (vid kommunalval den kommunala centralvalnämnden) valresultatet vid ett sammanträde som hålls på onsdagen klockan 18.00.