Sähköisen äänestämisen hanke ja lainsäädäntö

Sähköisen äänestämisen hanke käynnistettiin vuonna 2005. Ennen hankkeen käynnistämistä sähköisen äänestämisen päälinjaukset esiteltiin oikeusministeriön muistioissa.

Hallituksen esitys eduskunnalle vaalilain muuttamisesta annettiin 10.3.2006.

Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksen 21.9.2006, mutta muutettuna mm. siten, että sähköinen äänestys otetaan käyttöön vasta vuoden 2008 kunnallisvaaleissa.

Oikeusministeriö on ollut mukana Euroopan neuvoston projektissa "Setting standards in the area of e-voting", jonka työn tuloksena syntyi asiakirja