Suomen kansalaisten vaalioikeudet muiden valtioiden kunta- ja paikallisvaaleissa

Muussa EU-jäsenvaltiossa, Islannissa ja Norjassa asuvat Suomen kansalaiset ovat lähtökohtaisesti äänioikeutettuja ja vaalikelpoisia asuinmaansa kunta- ja paikallisvaaleissa samoin ehdoin kuin kyseisen valtion kansalaiset. EU-jäsenvaltioiden lainsäädäntö tältä osin perustuu EU:n kuntavaalidirektiiviin (94/80/EY).

Muissa valtioissa asuvien Suomen kansalaisten äänioikeus ja vaalikelpoisuus määräytyvät kunkin valtion lainsäädännön mukaisesti.

Tämä verkkosivu on osa Euroopan komission Your Europe -portaalia. Löysitkö etsimäsi? Anna palautetta!