Aluevaalien äänestyspaikka määräytyy 3.12. asuinpaikan perusteella

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 25.11.2021 13.32
Uutinen
Vaalit. Val.

Aluevaalien äänestyspaikka määräytyy äänestäjän asuinpaikan perusteella. Tammikuun aluevaalien äänioikeusrekisteri poimitaan väestötietojärjestelmästä 3.12.2021.

Äänioikeutetun asuinpaikka määrittelee, minkä hyvinvointialueen ehdokkaita hän voi äänestää ja missä vaalipäivän äänestyspaikassa hän voi äänestää. Aluevaalien vaalipäivänä 23.1.2022 voi äänestää vain siinä äänestyspaikassa, joka mainitaan äänioikeutetulle lähetetyssä äänioikeusilmoituksessa. Ennakkoäänestysaikana äänestyspaikan voi valita vapaasti.

Mikäli äänioikeutettu muuttaa 3.12. jälkeen, vaalipiiri ja äänestyspaikka määräytyvät aiemman asuinpaikan mukaisesti.

Äänioikeusilmoitus lähetetään postitse tai suomi.fi-palveluun

Äänioikeutetuille postitetaan joulukuun aikana ilmoitus äänioikeusta. Jos äänioikeutettu on ilmoittanut vastaanottavansa viranomaistiedotteet sähköisesti, ilmoitus äänioikeudesta lähetetään hänelle Suomi.fi-palveluun. Kuntavaaleissa 2021 sähköinen äänioikeusilmoitus lähetettiin noin 580 000 äänioikeutetulle.

Tietoa aluevaaleista ja äänestämisestä www.vaalit.fi

Aluevaalien yleiset ennakkoäänestyspaikat