Din vallokal i välfärdsområdesvalet avgörs enligt var du bor den 3 december

justitieministeriet
Utgivningsdatum 25.11.2021 13.32
Nyhet
Vaalit. Val.

Vallokalen i välfärdsområdesvalet avgörs enligt din bostadsort. Rösträttsregistret för välfärdsområdesvalet i januari upprättas enligt uppgifterna i befolkningsdatasystemet den 3 december 2021.

Din bostadsort avgör inom vilket välfärdsområde och i vilken vallokal du ska rösta. På valdagen den 23 januari 2022 får du rösta endast i den vallokal som anges i den rösträttsanmälan du fått med posten. Förhandsröstningsstället kan väljas fritt.

Om du flyttar efter den 3 december avgörs valkretsen och vallokalen enligt din tidigare adress.

Anmälan om rösträtt skickas med posten eller i Suomi.fi-tjänsten

I december skickas en anmälan om rösträtt till alla som har rätt att rösta . Om du har meddelat att du vill ha myndighetsmeddelanden elektroniskt, skickas din anmälan om rösträtt till webbtjänsten Suomi.fi. Vid kommunalvalet 2021 sändes en elektronisk anmälan om rösträtt till cirka 580 000 röstberättigade.

Mer om välfärdsområdesvalet och röstning på www.valfinland.fi

Allmänna förhandsröstningsställena vid välfärdsområdesvalet