Aluevaaleissa kokeiltiin tekstiviestimuistutuksen vaikutusta äänestysaktiivisuuteen

Julkaisuajankohta 11.3.2022 16.01

Aluevaalien 2022 yhteydessä toteutettiin ensimmäistä kertaa Suomessa kokeilu, jossa tarkastellaan tekstiviestimuistutuksen vaikutuksia nuorten äänestysaktiivisuuteen. Kokeilussa viestittiin nuorille (18−29-vuotiaille) äänioikeutetuille aluevaalien aikatauluista ja äänioikeudesta.

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, lisääkö tekstiviestimuistutus äänestysaktiivisuutta, onko viestin sisällöllä merkitystä, ja onko nuoren sosioekonomisella taustalla tai aikaisemmalla äänestysaktiivisuudella vaikutusta tuloksiin.

Vaalit.fi: Aluevaalien 2022 tekstiviestikokeilu

Lisätietoja
yksikönpäällikkö Niklas Wilhelmsson, oikeusministeriö, p. 0295 150 348, [email protected]
erityisasiantuntija Maarit Lassander, valtioneuvoston kanslia, p. 0295 16 0037, [email protected]