Sms-försök i välfärdsområdesvalet 2022

Utgivningsdatum 11.3.2022 16.01 | Publicerad på svenska 11.3.2022 kl. 16.06

I samband med välfärdsområdesvalet 2022 genomfördes för första gången i Finland ett försök där man undersöker hur en sms-påminnelse påverkar ungas valdeltagande. I försöket fick unga (18−29-åriga) röstberättigade information om tidsschemat för och rösträtten i välfärdsområdesvalet vid två olika tillfällen.

Syftet med undersökningen är att ta reda på om sms-påminnelsen ökar valdeltagandet, om sms:ets innehåll är av betydelse och om de ungas socioekonomiska bakgrund eller tidigare valdeltagande påverkar resultaten. 

Vaalit.fi: Sms-försök i välfärdsområdesvalet 2022

Ytterligare information
Niklas Wilhelmsson, enhetschef, justitieministeriet, tfn 0295 150 348, [email protected]
Maarit Lassander, specialsakkunnig, statsrådets kansli, tfn 0295 160 037, [email protected]