Aluevaaleista valittaminen

Aluevaalien tuloksen vahvistamista koskevaan päätökseen voidaan tehdä valitus hallinto-oikeudelle 14 päivän kuluessa siitä, kun vaalien tulos on julkaistu.

Seuraavat tahot voivat tehdä valituksen sillä perusteella, että päätös on lainvastainen:

  • se, jonka etua tai oikeutta päätös loukkaa,
  • jokainen ehdokas sekä
  • jokainen vaaleihin osallistunut puolue tai yhteislista

Lisäksi seuraavat tahot voivat tehdä valituksen sillä perusteella, että aluevaalit on toimitettu virheellisessä järjestyksessä:

  • jokainen hyvinvointialueella äänioikeutettu henkilö
  • hyvinvointialueen jäsen

Jos vaaliviranomaisen päätös tai toimenpide on ollut lainvastainen ja lainvastaisuus on ilmeisesti saattanut vaikuttaa vaalien tulokseen, vaalien tulos on oikaistava tai, jos se ei ole mahdollista, vaalit on määrättävä uusittaviksi asianomaisella hyvinvointialueella.

Hallinto-oikeuden päätöksestä voidaan tehdä jatkovalitus korkeimmalle hallinto-oikeudelle.