Oikeusministeriö ohjeistaa terveysturvallisesta äänestämisestä korona-aikana

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 11.1.2022 15.16
Uutinen
Vaalit. Val.

Oikeusministeriön vaalisivuilta vaalit.fi löytyy äänestäjille ohjeita terveysturvalliseen äänestämiseen korona-aikana. Aluevaaleja koskevat ohjeet on valmisteltu yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa.

Aluevaalit toimitetaan epidemiatilanteen edellyttämillä järjestelyillä. THL:n näkemyksen mukaan äänestäminen on vähäisen riskin tilanne. Jos paikalliset terveysviranomaiset antavat äänestämiseen liittyvistä järjestelyistä tiukempia ohjeita, niitä noudatetaan oikeusministeriön antamien ohjeiden sijaan.

Vaalit.fi-sivustolta löytyy äänestäjille ohjeita äänestämisen terveysturvallisuudesta korona-aikana. Kasvomaskin ja käsihuuhteen käyttö on tärkeää samoin kuin riittävän etäisyyden säilyttäminen muihin äänestettäessä. Vaalivirkailijat pitävät huolta turvallisuudesta äänestyspaikalla ja neuvovat ohjeiden noudattamisessa.

Hengitystieoireisia, koronavirukselle altistuneita ja lääkärin määräämässä karanteenissa tai eristyksessä olevia äänestäjiä varten on suunniteltu erityistoimenpiteitä äänestyksen mahdollistamiseksi. Ennakkoäänestysaikana äänestäjän tulisi odottaa hengitystieoireiden, karanteenin tai eristyksen päättymistä ennen kuin äänestää. Vaalipäivänä karanteenissa tai eristyksessä olevan on soitettava äänestyspaikan pihalla olevaan numeroon äänestyksen mahdollistamiseksi. Äänestäjät voivat kysyä neuvoa erityisjärjestelyistä oman kuntansa keskusvaalilautakunnalta.  

Vaalit.fi-sivustolla julkaistussa uutisessa kerrotaan äänestäjän henkilöllisyyden tarkastamisesta äänestyspaikalla. Vaalivirkailija voi pyytää äänestäjää poistamaan kasvomaskin lyhyesti henkilöllisyyden toteamiseksi. Vaalivirkailijoiden ja äänestäjien välissä on suojapleksi.

Aluevaalien ennakkoäänestysaikana kaikki ulkoäänestyspaikat palvelevat kaikkien hyvinvointialueiden äänioikeutettuja. Äänestäjä voi valita ennakkoäänestyksessä, minkälaisessa ennakkoäänestyspaikassa ja milloin äänestää. Varsinaisena vaalipäivänä voi äänestää vain siinä paikassa, joka lukee äänioikeutetulle lähetetyssä äänioikeusilmoituksessa.


Ohjeita turvalliseen äänestämiseen kuntavaaleissa korona-aikana
Oikeusministeriön vaalisivusto Vaalit.fi
Vaalit.fi: Henkilöllisyyden todistaminen äänestyspaikalla
Kuntien keskusvaalilautakunnat