Justitieministeriet ger anvisningar om hälsosäkerhet vid röstning under coronapandemin

justitieministeriet
Utgivningsdatum 11.1.2022 15.16
Nyhet
Vaalit. Val.

På justitieministeriets webbplats om val (valfinland.fi) finns anvisningar för väljarna om hälsosäkerheten vid röstning under coronaepidemin. Anvisningarna om välfärdsområdesvalet har beretts i samarbete med Institutet för hälsa och välfärd.

Välfärdsområdesvalet förrättas med de arrangemang som epidemiläget kräver. Enligt Institutet för hälsa och välfärd är röstningen en så kallad lågrisksituation. Om de lokala hälsovårdsmyndigheterna ger striktare anvisningar, ska de följas i stället för justitieministeriets anvisning.

På webbplatsen valfinland.fi finns anvisningar för väljarna om hälsosäkerheten vid röstning under den pågående coronaepidemin. Det är viktigt att använda munskydd och handsprit vid röstningen och att hålla ett tillräckligt avstånd till andra personer. Valfunktionärerna ser till säkerheten på röstningsstället och hjälper väljarna att följa anvisningarna.

För väljare med luftvägssymtom, väljare som exponerats för coronaviruset och väljare i karantän eller isolering som ordinerats av läkare har särskilda åtgärder planerats så att också de ska kunna rösta. Under förhandsröstningsperioden bör den röstande vänta tills luftvägssymtomen har gått över eller tills karantänen eller isoleringen har slutat innan hen röstar. Personer som är i karantän eller isolering på valdagen ska ringa numret ute på gården vid röstningsstället för att få möjlighet att rösta. Väljarna kan rådfråga centralvalnämnden i sin hemkommun om specialarrangemangen.

I en nyhet som har publicerats på webbplatsen valfinland.fi berättas om hur väljarnas identitet kontrolleras på röstningsstället. Valfunktionären kan be väljaren ta av sig munskyddet för en kort stund för att fastställa väljarens identitet. Det finns en skyddsvägg av plexiglas mellan valfunktionärerna och väljarna.

Under den tid som förhandsröstningen i välfärdsområdesvalet pågår kan alla röstberättigade i välfärdsområdesvalet använda sig av vilket som helst av de förhandsröstningsställen där det går att rösta utomhus. Vid förhandsröstningen får väljarna alltså fritt välja på vilket förhandsröstningsställe och när de röstar. På valdagen kan man rösta enbart vid den vallokal som anges i den anmälan om rösträtt som skickats ut till alla röstberättigade.

Anvisningar om hälsosäkerhet vid röstning i välfärdsområdesvalet under coronapandemin
Justitieministeriets webbplats om val Valfinland.fi
Kommunernas centralvalnämnder
​​​​​​Valfinland.fi: Att styrka sin identitet på röstningsstället