Vaalirahoitus aluevaaleissa

Velvollisia tekemään ilmoituksen vaalirahoituksestaan Valtiontalouden tarkastusvirastolle ovat aluevaaleissa valtuutetuiksi ja varavaltuutetuiksi valitut. Jos henkilö on samanaikaisesti toimitettavissa vaaleissa ehdokkaana sekä aluevaaleissa että kuntavaaleissa, hän on ilmoitusvelvollinen molempien vaalien vaalirahoituksestaan, jos tulee valituksi vähintään toisessa vaalissa varavaltuutetuksi.

Vaalirahoituksen rajoitusten ja vaalirahoitusilmoituksessa ilmoitettavien tietojen osalta aluevaalien ehdokkaat rinnastetaan eduskuntavaalien ehdokkaisiin. Näin ollen säädetään, että aluevaaleissa:

  • ehdokas saa ottaa vastaan yhdeltä tukijalta tukea enintään 6000 euroa
  • yksityisen tukijan nimen ilmoittamisen suojaraja on 1500 euroa
  • vaalirahoitusilmoituksessa tulee erikseen ilmoittaa vähintään 1500 euron tuet
  • ehdokas on velvollinen tekemään mahdollista lainaa koskevia jälki-ilmoituksia

Lisäksi säädetään, kaikkia vaaleja koskien, että ehdokas ei saa ottaa vastaan tukea seuraavilta: hyvinvointialueelta, sen määräysvallassa olevalta yhtiöltä ja sen liikelaitokselta sekä hyvinvointiyhtymältä.

Lue lisää: vaalirahoitusvalvonta.fi