Valfinansiering vid välfärdsområdesval

De som valts till fullmäktigeledamöter och ersättare i välfärdsområdesval är skyldiga att redovisa sin valfinansiering till Statens revisionsverk. Om en person samtidigt kandiderar i både välfärdsområdesval och kommunalval och åtminstone i det ena valet blir vald till ersättare, är han eller hon skyldig att redovisa sin valfinansiering för bägge valen.

Begränsningarna i fråga om kandidaters valfinansiering och de uppgifter som ska redovisas vid välfärdsområdesval är desamma som vid riksdagsval. Därför ska det enligt propositionen föreskrivas att kandidater i välfärdsområdesval

  • inte får ta emot bidrag på mer än 6 000 euro från samma bidragsgivare,
  • inte får uppge namnet på en enskild bidragsgivare, om värdet av bidraget är mindre än 1 500 euro,
  • separat ska redovisa för bidrag vars värde uppgår till minst 1 500 euro och
  • ska lämna in en efterhandsredovisning av eventuella lån.

Därtill föreslås det i fråga om samtliga val bestämmelser om att kandidater inte får ta emot bidrag från följande: välfärdsområdet, bolag som välfärdsområdet har bestämmande inflytande i, välfärdsområdets affärsverk samt välfärdssammanslutningen.

Läs mer: Val- och partifinansieringstillsyn.