Presidentinvaalin toisen kierroksen vaalipäivä on sunnuntai 11.2.2024

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 8.2.2024 15.54
Tiedote
Vaalilogo.

Sunnuntai 11.2. on presidentinvaalin toisen vaalin vaalipäivä. Äänestää voi klo 9−20. Alustavia tulostietoja julkaistaan vaali-iltana kello 20 alkaen.

Tasavallan presidentin vaalissa toimitetaan toinen vaali, koska kukaan ehdokkaista ei saanut ensimmäisessä vaalissa yli puolta äänistä. Toisen vaalin ehdokkaina ovat Kokoomuksen Alexander Stubb numerolla 8 sekä valitsijayhdistyksen Pekka Haavisto numerolla 10. 

Ehdokasnumerot ovat samat kuin ensimmäisessä vaalissa. Ehdokasluettelo on esillä äänestyskopissa.

Äänioikeus jokaisella 18 vuotta täyttäneellä Suomen kansalaisella

Vuoden 2024 presidentinvaalissa äänioikeutettuja ovat asuinpaikasta riippumatta kaikki Suomen kansalaiset, jotka ovat täyttäneet 18 vuotta viimeistään 28.1.2024. Toisessa vaalissa käytetään samaa äänioikeusrekisteriä kuin ensimmäisessä vaalissa eli äänioikeutetut ovat samat.

Vaalipäivänä 11.2. voi äänestää vain äänioikeusilmoituksessa mainitussa äänestyspaikassa

Vaalipäivänä kukin äänioikeutettu saa äänestää vain omassa äänestyspaikassaan. Äänestyspaikat ovat avoinna klo 9−20. Jos äänestyspaikassa on jonoa, kaikkien äänestäjien, jotka ovat ennen kello 20 tulleet paikalle odottamaan äänestysvuoroaan, annetaan äänestää.

Tieto vaalipäivän äänestyspaikasta löytyy äänioikeusilmoituksesta ja Digi-ja väestötietoviraston äänestyspaikkapalvelusta

Äänioikeusilmoitus on lähetetty joko postitse tai suomi.fi-palveluun, jos äänestäjä on ilmoittanut haluavansa viranomaistiedotteet sähköisesti. Lisätietoa suomi.fi-palvelusta löytyy osoitteesta suomi.fi/viestit

Vaaleista ja äänestämisestä voi kysyä myös oikeusministeriön palvelunumerosta 0800 9 4770 tai Whatsapp-viestillä numerosta 050 438 8730.

Henkilöllisyyden todistaminen äänestyspaikalla

Äänestäjän on esitettävä selvitys henkilöllisyydestään äänestyspaikalla. Henkilöllisyyden voi todistaa virallisella kuvallisella asiakirjalla, kuten ajokortilla, poliisin myöntämällä henkilökortilla tai passilla. Oleellista on, että vaalivirkailija voi varmistua äänestäjän henkilöllisyydestä. Jos äänioikeutetulla ei ole henkilöllisyyttä osoittavaa voimassa olevaa asiakirjaa, hän voi saada poliisilaitokselta maksuttoman, väliaikaisen henkilökortin äänestämistä varten.

Alustavia tulostietoja oikeusministeriön tulospalvelussa 11.2. kello 20 alkaen

Presidentinvaalin toisen vaalin tuloslaskentaa voi seurata oikeusministeriön tulospalvelussa ja tiedotusvälineistä. Vaali-illan aikana tulostiedot täsmentyvät ääntenlaskennan etenemisen mukaan. Tulospalveluun julkaistaan ehdokkaiden äänimäärät ja ääniosuudet koko maassa, vaalipiireittäin, kunnissa ja äänestysalueilla. 

Vaali-illan aikana julkaistavat tulokset ovat alustavia. 

Vaalipiirilautakunnat vahvistavat ehdokkaiden kussakin vaalipiirissä saamat äänimäärät keskiviikkona 14.2. viimeistään klo 18 aloitettavissa kokouksissaan. Valtioneuvosto toteaa vaalin tuloksen torstaina 15.2. pidettävässä yleisistunnossaan. Tasavallan presidentin virkakausi alkaa maaliskuun alussa.

Tulostiedot julkaistaan laskennan valmistuttua myös ladattavina CSV-tiedostoina.
 

Lisätietoja:
vaalijohtaja Arto Jääskeläinen, p. 0295 150 128, [email protected]
erityisasiantuntija Laura Nurminen, p. 0295 150 008, [email protected]
erityisasiantuntija Elina Rissanen, p. 0295 150 248, [email protected]