Vaalirahoitusilmoitukset

Ehdokkaan vaalirahoituksesta annetun lain (273/2009) mukaan kuntavaaleissa velvollinen tekemään vaalirahoitusilmoituksen on valtuutetuksi valittu tai varavaltuutetuksi vaalien tulosta vahvistettaessa määrätty. Ilmoitus on tehtävä Valtiontalouden tarkastusvirastolle viimeistään kahden kuukauden kuluttua vaalien tuloksen vahvistumisesta.

Vuoden 2000, 2004 ja 2008 kunnallisvaalien vaalirahoitusilmoitukset tehtiin asianomaisiin kuntiin. Vuoden 2012 kunnallisvaaleista lukien ilmoitukset on tehty Valtiontalouden tarkastusvirastolle. 

Lue lisää: vaalirahoitusvalvonta.fi