Vaalirahoitusilmoitukset

Ehdokkaan vaalirahoituksesta annetun lain (273/2009) mukaan kuntavaaleissa velvollinen tekemään vaalirahoitusilmoituksen on valtuutetuksi valittu tai varavaltuutetuksi vaalien tulosta vahvistettaessa määrätty. Ilmoitus on tehtävä Valtiontalouden tarkastusvirastolle viimeistään kahden kuukauden kuluttua vaalien tuloksen vahvistumisesta. Lue lisää: www.vaalirahoitus.fi

Lue lisää vaalirahoituslain sisällöstä ja vaalirahoituksesta.

Vuoden 2000, 2004 ja 2008 kunnallisvaalien vaalirahoitusilmoitukset tehtiin asianomaisiin kuntiin. Vuoden 2012 kunnallisvaaleista lukien ilmoitukset on tehty Valtiontalouden tarkastusvirastolle.