Redovisning av valfinansiering

Enligt lagen om kandidaters valfinansiering (273/2009) är de som valts till fullmäktigeledamöter och de som utsetts till ersättare när valresultatet fastställs skyldiga att redovisa sin valfinansiering. Redovisningen ska lämnas in till statens revisionsverk senast inom två månader efter det att valresultatet har fastställts. Läs mer: www.vaalirahoitusvalvonta.fi.

Vid kommunalvalen 2000, 2004 och 2008 gjordes anmälan om valfinansiering till den ifrågavarande kommunen. Sedan kommunalvalet 2012 har anmälningarna gjorts till Statens revisionsverk.

Läs mer: Val- och partifinansieringstillsyn