Vaaliviranomaiset

Uutena vaaliviranomaisena kullekin hyvinvointialueelle perustettaisiin aluevaalilautakunta, jonka tehtävänä olisi aluevaalien ehdokasasettelun vahvistaminen ja aluevaalien vaalituloksen vahvistaminen.

Kuntien nykyiset vaaliviranomaiset (kunnan keskusvaalilautakunta, vaalilautakunnat, vaalitoimikunnat ja vaalitoimitsijat) toimisivat myös aluevaaleissa normaaliin tapaan.

Aluevaalien ennakkoäänten laskenta ja vaalipäivän äänten tarkastuslaskenta suoritettaisiin kunkin kunnan keskusvaalilautakunnassa. Aluevaalilautakunnan tehtäväksi jäisi kuntien tuloksen yhdistäminen koko hyvinvointialueen vaalitulokseksi ja valittujen valtuutettujen määrääminen. Sanottu työnjako tarkoittaisi äänestyslippujen laskentatyön kaksinkertaistumista vaalilautakunnissa ja kunnan keskusvaalilautakunnassa.