Valmyndigheter

Som ny valmyndighet bildas för varje välfärdsområde en välfärdsområdesvalnämnd som har till uppgift att fastställa kandidatuppställningen och valresultatet vid välfärdsområdesval.

Kommunernas nuvarande valmyndigheter (kommunens centralvalnämnd, valnämnderna, valbestyrelserna och valförrättarna) sköter sina lagstadgade uppgifter även vid välfärdsområdesval.

Centralvalnämnden i varje kommun räknar förhandsrösterna vid välfärdsområdesval och kontrollräknar de röster som avgetts på valdagen. Välfärdsområdesvalnämnden har till uppgift att fastställa hela välfärdsområdets valresultat och förordna de ledamöter som valts till fullmäktige. Denna arbetsfördelning innebär att det antal röstsedlar som ska räknas i valnämnderna och i den kommunala centralvalnämnden fördubblas från och med valet 2025.