Valmyndigheter

I landskapen inrättas en ny valmyndighet, landskapsvalnämnden, som ska fastställa kandidatuppställningen och valresultatet vid landskapsval.

Kommunernas nuvarande valmyndigheter (kommunens centralvalnämnd, valnämnderna, valbestyrelserna och valförrättarna) ska sköta sina lagstadgade uppgifter även vid landskapsval.

Räkningen av förhandsröster och kontrollräkningen av rösterna på valdagen utförs av de kommunala centralvalnämnderna. Räkningen av förhandsröster och kontrollräkningen av rösterna på valdagen utförs vid det första landskapsval av de valkretsnämnderna. Landskapsvalnämnden ska dock ha till uppgift att fastställa hela landskapets resultat och förordna ledamöterna som valts till fullmäktige. Den nämnda arbetsfördelningen betyder att arbetet för att räkna rösterna fördubblas i valnämnderna och de kommunala centralvalnämnderna.