Vaaleista valittaminen

Kuntavaalien tuloksen vahvistamista koskeviin päätöksiin voidaan tehdä valitus hallinto-oikeudelle 14 päivän kuluessa siitä, kun vaalien tulos on julkaistu.

Seuraavat tahot voivat tehdä valituksen kuntavaaleissa sillä perusteella, että kunnan keskusvaalilautakunnan päätös on lainvastainen:

  • se, jonka etua tai oikeutta päätös loukkaa,
  • jokainen ehdokas sekä
  • jokainen vaaleihin osallistunut puolue tai yhteislista

Lisäksi seuraavat tahot voivat tehdä valituksen sillä perusteella, että vaalit on toimitettu virheellisessä järjestyksessä:

  • jokainen kunnassa äänioikeutettu
  • kunnan jäsen

Jos vaaliviranomaisen päätös tai toimenpide on ollut lainvastainen ja lainvastaisuus on ilmeisesti saattanut vaikuttaa vaalien tulokseen, vaalien tulos on oikaistava tai, jos se ei ole mahdollista, vaalit on määrättävä uusittaviksi asianomaisessa kunnassa. Kuntavaaleja on viimeksi uusittu Enontekiöllä (1972), Humppilassa (1980) ja Keminmaalla (1996) sekä Karkkilassa, Kauniaisissa ja Vihdissä (2008).

Hallinto-oikeuden päätöksestä voidaan tehdä jatkovalitus korkeimpaan hallinto-oikeuteen.