Besvär över valresultatet

Vid kommunalval kan besvär över beslut genom vilket valresultatet har fastställts anföras hos den behöriga förvaltningsdomstolen inom 14 dagar från att valresultatet har offentliggjorts.

Besvär kan vid kommunalval anföras på den grunden att den kommunala centralvalnämndens beslut strider mot lag av:

  • var och en vars rätt eller fördel beslutet kränker och
  • den som varit uppställd som kandidat vid valet samt
  • varje parti och gemensam lista som deltagit i valet och

Besvär kan anföras på den grunden att valen har skett i oriktig ordning av:

  • varje röstberättigad person inom kommunen i fråga, och
  • kommunmedlemmarna.


Har ett beslut eller en åtgärd av valmyndigheten varit lagstridigt och har lagstridigheten uppenbart kunnat inverka på valresultatet skall detta rättas, eller, om valresultatet inte kan rättas, skall nyval utlysas i kommunen. Vid kommunalval har nyval utlysts i Enontekis (1972), i Humppila (1980), i Keminmaa (1996) samt i Högfors, i Grankulla och i Vichtis (2008).

Över förvaltningsdomstolens beslut får besvär anföras hos högsta förvaltningsdomstolen.