Eduskuntavaalit sunnuntaina 2.4.2023

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 16.3.2023 9.30
Tiedote

Eduskuntavaalit toimitetaan 2. huhtikuuta 2023. Vaaleissa äänioikeutetut Suomen kansalaiset valitsevat 200 kansanedustajaa neljä vuotta kestävälle vaalikaudelle.

Eduskuntavaaleja varten Suomi on jaettu 13 vaalipiiriin. Vaalipiireittäin valittavien kansanedustajien määrä riippuu siitä, mikä on vaalipiirissä asuvien Suomen kansalaisten lukumäärä kuusi kuukautta ennen vaaleja. Ahvenanmaan vaalipiiristä valitaan kuitenkin aina yksi kansanedustaja.

Jokaisella Suomen kansalaisella, joka viimeistään vaalipäivänä täyttää 18 vuotta, on oikeus äänestää eduskuntavaaleissa. Ilmoitus äänioikeudesta on tullut Digi- ja väestötietovirastolta joko kirjeenä kotiin tai sähköisesti Suomi.fi-palveluun. Ilmoitus lähetettiin sähköisesti niille, jotka ovat tilanneet viranomaistiedotteet Suomi.fi-palveluun.

Äänioikeusilmoitukseen on merkitty vaalipäivän äänestyspaikka. Liitteenä on myös luettelo oman vaalipiirin ennakkoäänestyspaikoista.

Eduskuntavaaleissa voi äänestää joko vaalipäivänä sunnuntaina 2.4. tai ennakkoon ennakkoäänestysaikana 22.–28.3. Äänestää voi vain omassa vaalipiirissä ehdokkaana olevaa henkilöä. Oma vaalipiiri mainitaan äänioikeusilmoituksessa.

Äänestäjän on esitettävä selvitys henkilöllisyydestään niin vaalipäivän äänestyksessä kuin ennakkoäänestyksessäkin. Henkilöllisyyden voi todistaa virallisella kuvallisella asiakirjalla, kuten ajokortilla tai poliisin myöntämällä henkilökortilla ja passilla.

Ennakkoäänestys kotimaassa ja ulkomailla

Äänioikeutettu voi äänestää ennakkoon missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa kotimaassa tai ulkomailla.

Eduskuntavaalien ennakkoäänestys kotimaassa alkaa keskiviikkona 22.3. ja päättyy tiistaina 28.3. Ulkomailla ennakkoäänestys toimitetaan 22.–25.3., mutta monissa ulkomaan ennakkoäänestyspaikoissa äänestysajanjakso on tätä lyhyempi.

Kotimaan ja ulkomaan ennakkoäänestyspaikkojen osoitteet ja aukioloajat löytyvät vaalien tieto- ja tulospalvelusta. Tiedot löytyvät myös DVV:n äänestyspaikkapalvelusta osoitteesta https://www.aanestyspaikat.fi. Ennakkoäänestyspaikkoja voi tiedustella myös maksuttomasta vaalipalvelunumerosta:

  • suomenkielinen puhelinpalvelu: 0800 9 4770
  • ruotsinkielinen puhelinpalvelu: 0800 9 4771
  • WhatsApp-viestipalvelu: 050 438 8730.

Henkilö, jonka kyky liikkua ja toimia on niin rajoittunut, ettei hän pääse ilman kohtuuttomia vaikeuksia ennakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivän äänestyspaikkaan, voi äänestää ennakkoon kotonaan. Kotiäänestykseen on ilmoittauduttava oman kunnan keskusvaalilautakunnalle viimeistään 21.3. ennen kello 16. Kotiäänestyksen yhteydessä voi tietyin edellytyksin äänestää myös omaishoitaja, joka asuu samassa taloudessa.

Ulkomailla koko ennakkoäänestysajanjakson ja vaalipäivän asuvat tai oleskelevat voivat äänestää kirjeitse ulkomailta. Äänioikeutetun, joka haluaa äänestää kirjeitse, pitää tilata kirjeäänestysasiakirjat etukäteen ulkomaille, ne saatuaan äänestää ja viimeisenä postittaa äänensä Suomeen oman kuntansa keskusvaalilautakunnalle. Kirjeäänen on oltava perillä oikeassa keskusvaalilautakunnassa viimeistään vaalipäivää edeltävänä perjantaina 30.3. ennen kello 19. Tarkemmat ohjeet löytyvät osoitteesta www.vaalit.fi/kirjeaanestys.

Äänestäminen vaalipäivänä 2. huhtikuuta

Vaalipäivänä kaikki äänestyspaikat ovat avoinna kello 9–20.

Vaalipäivänä saa äänestää vain äänioikeusilmoitukseen merkityssä äänestyspaikassa. Oman vaalipäivän äänestyspaikan voi etsiä myös osoitteen perusteella DVV:n äänestyspaikkapalvelusta osoitteesta https://www.aanestyspaikat.fi.

Tuloksen laskenta

Ennakkoäänten laskenta aloitetaan jo vaalipäivän äänestyksen ollessa käynnissä. Vaalipäivän äänten laskenta aloitetaan heti vaalihuoneistojen sulkeuduttua. Laskentaa koskevia alustavia tietoja julkaistaan kello 20 alkaen, jolloin ennakkoäänten laskennan on tarkoitus olla valmis. Vaalien alustavat tulokset valmistuvat illan ja yön aikana.

Tarkastuslaskenta suoritetaan vaalipiirilautakunnissa vaalipäivää seuraavana maanantaina 3.4. Vaalipiirilautakunnat vahvistavat keskiviikkona 5.4. vaalien lopulliset tulokset.

Vaaleissa valittu eduskunta aloittaa työnsä tiistaina 11. huhtikuuta.

Tietoa eduskuntavaaleista on tarjolla monilla kielillä

Vaalit.fi-sivustolla on tietoa eduskuntavaaleista eri kielillä (suomi, ruotsi, koltansaame, inarinsaame, pohjoissaame, suomalainen ja suomenruotsalainen viittomakieli sekä useita eniten käytettyjä vieraita kieliä, mm. englanti, arabia, viro ja venäjä).

Oikeusministeriön YouTube -kanavalta löytyy lisäksi selko- ja viittomakielisiä videoita äänestämisestä. Suomeksi ja ruotsiksi on saatavilla selkoesitteet. Vaaleista tiedotetaan myös näkövammaisille sopivassa muodossa.

Vaalirahoituksesta tehtävä ilmoitus VTV:lle

Kansanedustajiksi valittujen ja varaedustajien on tehtävä valtiontalouden tarkastusvirastolle ilmoitus vaalirahoituksestaan. Ilmoitus on annettava viimeistään 5.6.2023 mennessä. Lisätietoa vaalirahoitusilmoituksista osoitteesta www.vaalirahoitus.fi.

Lisätietoja:
vaalijohtaja Arto Jääskeläinen, puh. 02951 50128, [email protected]
erityisasiantuntija Laura Nurminen, puh. 02951 50008, [email protected]

Vaalit.fi Twitterissä: https://twitter.com/VaalitFI
Vaalit.fi Facebookissa: https://www.facebook.com/vaalit.fi 
Vaalivideoita Youtubessa: https://www.youtube.com/user/oikeusministerio/playlists

Tietoa ja tuloksia vaalisivuilta www.vaalit.fi

  • Tiedot ennakkoäänestyspaikoista ja niiden aukioloajoista
  • Tiedot ehdokkaista ja ehdokasnumerot. Ehdokastiedot ovat saatavilla myös ladattavina tiedostoina.  
  • Ennakkoäänestyksen aikana vaalisivuille päivitetään tunnin välein (myös viikonloppuna) tietoja ennakkoon äänestäneiden määristä kunnittain, vaalipiireittäin ja koko maassa. 
  • Sivustolla voi seurata alustavan laskennan etenemistä vaali-illan 2.4. aikana.  
  • Alustavan laskennan valmistuttua vaalisivuilla kerrotaan alustavan ääntenlaskennan mukaan kansanedustajiksi valittujen nimet ja äänimäärät. Lisäksi kerrotaan puolueiden äänimäärät ja ääniosuudet koko maassa, vaalipiireissä ja kunnissa. Kun alustava laskenta on valmis, sivuille tulee kaikkien ehdokkaiden äänimäärät sekä äänestysaluekohtaiset tiedot. Alustavan laskennan tulokset julkaistaan laskennan valmistuttua myös ladattavina tiedostoina.
  • Vahvistetut tulokset päivitetään vaalisivuille tarkastuslaskennan valmistuttua keskiviikkona 5.4.