Vaalitietojärjestelmän uudistaminen

OM060:00/2022 Kehittäminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero OM060:00/2022

Asianumerot VN/22449/2022

Asettaja oikeusministeriö

Toimikausi/aikataulu 1.9.2022 – 31.12.2027

Asettamispäivä 1.9.2022

Yhteyshenkilö
Laura Nurminen, Erityisasiantuntija
puh. +358 295 150 008
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Hankkeen tavoitteena on uusi vaalitietojärjestelmä, joka käyttää uutta teknologiaa ja jonka käytettävyys on nykyistä järjestelmää parempi. Oikeusrekisterikeskus valmistelee ja toteuttaa uudistuksen oikeusministeriön toimeksiannosta.

Vaalitietojärjestelmää käytetään yleisiin vaaleihin liittyvän tiedon käsittelyssä. Järjestelmästä löytyvät tiedot mm. äänestyspaikoista, ehdokkaista ja äänioikeutetuista. Myös vaalien tuloslaskenta ja tuloksen julkaisu tapahtuvat järjestelmän avulla. Käyttäjät ovat vaalivirkailijoita, joita on useita tuhansia jokaisissa vaaleissa.

Uusi tietojärjestelmä on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2027 eduskuntavaaleissa.

Lisätietoja: https://vaalit.fi/vaalitietojarjestelman-kehittaminen1

Lisää aiheesta