Befolkningsregistercentralen informerar. RIksdagsvalet 2019: Rösträtten bestäms utgående från uppgifterna i befolkningsdatasystemet

11.2.2019 14.23
Pressmeddelande

Rösträttskommunen och valdagens röstningsställe bestäms utgående från den röstberättigades permanenta bostadsuppgifter i befolkningsdatasystemet fredagen den 22.2.2019.

Rösträttskommunen och valdagens röstningsställe bestäms utgående från den röstberättigades permanenta bostadsuppgifter i befolkningsdatasystemet fredagen den 22.2.2019.

Personens permanenta bostadsort med adress registreras i befolkningsdatasystemet på basis av den lagstadgade flyttanmälan till magistraten.

Vid grundandet av rösträttsregistret beaktas de flyttanmälan som gjorts till magistraten senast fredagen den 22.2.2019 kl. 16.15.

Att göra flyttanmälan

Flyttanmälan görs snabbast och behändigast via internet.

Flyttanmälan via internet kan göras på webbadressen www.flyttanmalan.fi.

Finsk medborgare som bor utomlands kan göra anmälan om adressändring till det finska befolkningsdatasystemet på en elektronisk blankett eller på en blankett som kan skrivas ut på Suomi.fi.

Postning av meddelandekort (anmälan om rösträtt)

Meddelandekorten postas i februari och i mars till de adresser, som finns registrerade i befolkningsdatasystemet den 22.2.2019.

För första gången kan man få meddelandet om rösträtt i riksdagsvalet 2019 i elektronisk form i stället för som papperspost. För att få meddelandet om rösträtt i riksdagsvalet elektroniskt ska du ta i bruk Suomi.fi-meddelanden före den 22 februari 2019 kl. 16.15.

Rösträttsregistret finns till påseende

Uppgifterna i rösträttsregistret finns framlagda för kontroll eller kan avgiftsfritt kontrolleras per telefon hos magistrater och deras enheter under tjänstetid, alla vardagar från och med måndagen den 4.3.2019.

Tilläggsinformation:
Utvecklingschef Pauli Pekkanen, fö[email protected], tfn 0295 535 282