Befolkningsregistercentralen informerar. Europaparlamentsvalet 2019: Rösträtten bestäms utgående från uppgifterna i befolkningsdatasystemet

Utgivningsdatum 27.3.2019 12.49
Pressmeddelande

Rösträttskommunen och valdagens röstningsställe bestäms utgående från den röstberättigades permanenta bostadsuppgifter i befolkningsdatasystemet fredagen den 5.4.2019.

Personens permanenta bostadsort med adress registreras i befolkningsdatasystemet på basis av den lagstadgade flyttanmälan till magistraten.

Vid grundandet av rösträttsregistret beaktas de flyttanmälan som gjorts till magistraten senast fredagen den 5.4.2019 kl. 16.15.

Att göra flyttanmälan

Flyttanmälan görs snabbast och behändigast via internet.

Flyttanmälan via internet kan göras på webbadressen www.flyttanmalan.fi.

Finsk medborgare som bor utomlands kan göra anmälan om adressändring till det finska befolkningsdatasystemet på en elektronisk blankett eller på en blankett som kan skrivas ut på Suomi.fi.

Postning av meddelandekort (anmälan om rösträtt)

Meddelandekorten postas i april och i maj till de adresser, som finns registrerade i befolkningsdatasystemet den 5.4.2019.

Man kan få meddelandet om rösträtt i europaparlamentsvalet 2019 i elektronisk form i stället för som papperspost. För att få meddelandet om rösträtt i europaparlamentsvalet elektroniskt ska du ta i bruk Suomi.fi-meddelanden före den 5 april 2019 kl. 16.15.

Rösträttsregistret finns till påseende

Uppgifterna i rösträttsregistret finns framlagda för kontroll eller kan avgiftsfritt kontrolleras per telefon hos magistrater och deras enheter under tjänstetid, alla vardagar från och med måndagen den 15.4.2019.

Tilläggsinformation:
Utvecklingschef Pauli Pekkanen, fö[email protected], tfn 0295 535 282