Trafikledsverket informerar. Valmöten kan inte ordnas på järnvägsstationer eller plattformsområden

13.3.2019 13.16
Pressmeddelande

Trafikledsverket och VR Group har tillsammans utstakat att valmöten inte får ordnas på deras järnvägsstationer eller plattformsområden.

Utstakningen påverkades av många orsaker såsom säkerhet och rörelsens smidighet.

”På plattformsområdena finns endast lite utrymme till användning och hinderslös gång måste försäkras för resenärerna. På grund av dessa orsaker passar plattformsområdena inte som tillfällsplatser”, konstaterar Arto Muukkonen vid Trafikledsverket.

En risk är också järnvägsområdenas nedskräpning. Olika flyers och andra reklamer som delas ut kan till exempel lätt hamna på järnvägen. Att städa upp dem därifrån är dyrt eftersom arbetet måste delvis utföras på natten under trafikuppehållet.

VR Group är ett politiskt, religiöst och ideologiskt opartiskt företag så det är inte möjligt att ordna valmöten i fastigheter som ägs av VR. Trafikledsverket följer samma princip i uthyrningen av sina områden.

Ytterligare information

Trafikledsverket, [email protected]

VR Group, [email protected], tfn 0307 0123

val