Trafikledsverket informerar. Valreklamer vid landsvägarna: anvisningar för dem som reser upp reklamerna

13.3.2019 12.59 | Publicerad på svenska 13.3.2019 kl. 13.04
Pressmeddelande

Valreklamer för riksdagsvalet får resas upp vid landsvägarna från och med 14.3.2019.

Det finns många begränsningar för att placera valreklamer och därför lönar det sig att bekanta sig med anvisningarna före man reser upp reklamerna. Läs mer.

val