Anstaltsröstning blir möjlig i garnisonerna 

justitieministeriet
Utgivningsdatum 22.12.2021 11.21
Pressmeddelande
En beväring i skogen
Bild: Tiina Takala / Försvarsministeriet

Röstberättigade som fullgör beväringstjänst eller frivillig militärtjänst för kvinnor kan från och med början av nästa år rösta vid röstning i anstalt. Presidenten stadfäste lagen vid presidentföredragningen i dag. 

Vid val förrättas i fortsättningen röstning i anstalt i Försvarsmaktens garnisoner med truppförband som ger utbildning för beväringar och i de av Gränsbevakningsväsendets enheter som ger utbildning för beväringar. 

Lagen träder i kraft den 1 januari 2022. Anstaltsröstning förrättas i välfärdsområdesvalet i januari 2022.

Mer information:
Laura Nurminen, specialsakkunnig, tfn 0295 150 008, [email protected]

Statsrådets beslutsmaterial (på finska) 
Röstning på anstalter