Arrangemangen kring kommunalvalet fortsätter

justitieministeriet
Utgivningsdatum 17.3.2021 16.30
Pressmeddelande

Justitieministeriet överlämnade till riksdagen den 12 mars regeringens proposition med förslag om senareläggning av kommunalvalet till den 13 juni. Riksdagen behandlar som bäst propositionen. Den nuvarande lagen gäller tills vidare eller tills riksdagen beslutar att senarelägga valet och den nya lagen träder i kraft.

Enligt den gällande lagen fastställer centralvalnämnderna kandidatuppställningen vid ett sammanträde som inleds den 18 mars senast klockan 16. Om den nya lagen träder i kraft upphävs dock de myndighetsåtgärder som vidtagits denna vecka och de ska vidtas på nytt. Detta innebär också att eventuellt fastställda nummer på kandidater annulleras och att kandidaterna tilldelas nya nummer i maj.

Enligt propositionen fortsätter kandidatuppställningen till och med den 4 maj. Justitieministeriet väntar på riksdagens avgörande innan ett riksomfattande kandidatregister inrättas. De kandidatansökningar som lämnats in förblir i kraft också när den nya lagen träder i kraft, om inte valombuden gör ändringar i dem.

Justitieministeriet har måndagen den 15 mars skickat information till de kommunala centralvalnämnderna om att en regeringsproposition om att senarelägga kommunalvalet har lämnats till riksdagen. Ministeriet har också uppmanat centralvalnämnderna att ta del av den föreslagna tidsplanen för kandidatuppställningen.

I praktiken tar beredningen av kommunalvalet nu sikte på att valet förrättas i juni. Ministeriet skickar i dag anvisningar till kommunerna om förberedelserna inför kommunalvalet i juni.

Partisekreterarna drog vid sitt möte den 6 mars upp en riktlinje om att skjuta fram kommunalvalet till juni. Det är riksdagen som fattar beslut om senareläggningen av valet.

Mer information:
Arto Jääskeläinen, valdirektör, tfn 0295 150 128, [email protected]
Laura Nurminen, specialsakkunnig, tfn 0295 150 008, [email protected]

Regeringens proposition med förslag om senareläggning av 2021 års kommunalval