Av de röstberättigade förhandsröstade en fjärdedel i välfärdsområdesvalet

justitieministeriet
Utgivningsdatum 19.1.2022 10.00
Nyhet

I välfärdsområdesvalet 2022 röstade enligt preliminära uppgifter över 1 035 745 väljare på förhand, vilket betyder att cirka 26,4 procent av de röstberättigade har förhandsröstat.

Antalet förhandsröstande preciseras när bland annat de röster som avgetts på förhand i utlandet införs i registret.

Antalet förhandsröstande finns i resultattjänsten