Brev till nya väljare och valinformation på många olika språk

justitieministeriet
Utgivningsdatum 16.3.2011 9.00
Pressmeddelande -

Justitieministeriet skickar också inför riksdagsvalet ett brev till nya väljare. Brevet syftar till att uppmuntra unga att utöva sin rösträtt. Ca 120 000 unga har nu för första gången möjlighet att rösta vid statliga val.

Ministeriets valwebbplats www.vaalit.fi har förnyats och på webbplatsen finns information om riksdagsval på ca 20 språk. Information finns bl.a. på enaresamiska, skoltsamiska, nordsamiska, karelska och romani samt engelska, estniska, ryska, somaliska, tyska, kinesiska, vietnamesiska, turkiska, arabiska, spanska, franska, kurdiska och albanska. Dessutom finns material på klarspråk och på det finska och svenska teckenspråket. Vaalit.fi -webbplatsen är också med i Facebook.

Information om kandidaterna i riksdagsvalet produceras nu för första gången också i en form som är tillgänglig för synskadade, dvs. som en bandinspelning, i punktskrift och i elektronisk form. Tjänsten produceras i samarbete med Synskadades Centralförbund.

Riksdagsvalet lyfts fram också med hjälp av ett informationsinslag som visas på televisionskanalerna under förhandsröstningsperioden och på valdagen.

I ungdomsvalet som ordnas i samband med riksdagsvalet följer justitieministeriet erfarenheterna av webbröstning. Vid förhandsröstningen i ungdomsvalet testas elektronisk distansröstning via webben den 21-27mars och ett val med valurna ordnas den 28.3-8.4.

Till alla högstadiekolor, gymnasier och yrkesskolor har skickats material om demokratifostran som producerats av justitieministeriet tillsammans med flera samarbetsparter. Syftet med materialet är att fungera som stöd och uppmuntra skolorna att diskutera demokrati, riksdagsvalet, röstning och sätten att påverka.

Ytterligare upplysningar:
direktör för demokrati- och språkenheten Johanna Suurpää, tfn 09 1606 7800
e-post: fö[email protected]

Tuija Brax