Din vallokal i riksdagsvalet avgörs enligt var du bor den 10 februari

justitieministeriet
Utgivningsdatum 2.2.2023 11.04
Nyhet
Personen lägger valsedeln i valurnan.

Valkretsen och vallokalen i riksdagsvalet avgörs enligt din bostadsort. Rösträttsregistret för riksdagsvalet i april plockas ur befolkningsdatasystemet den 10 februari 2023.

Din bostadsort avgör inom vilken valkrets och i vilken vallokal du kan rösta. På valdagen den 2 april 2023 får du rösta endast på det röstningsställe som anges i den rösträttsanmälan som skickats ut till alla röstberättigade. Förhandsröstningsstället kan väljas fritt.

Om du flyttar efter den 10 februari avgörs valkretsen och vallokalen enligt den ort där du tidigare bodde.

Anmälan om rösträtt skickas med posten eller till Suomi.fi-tjänsten

Alla röstberättigade får med posten en anmälan om rösträtt under februari månad. Om du har bett att få myndighetsmeddelanden elektroniskt, skickas din anmälan om rösträtt till webbtjänsten Suomi.fi.

Vid riksdagsvalet sänds en elektronisk anmälan om rösträtt till ungefär var femte röstberättigad.

Information om riksdagsval och röstning www.valfinland.fi
Allmänna förhandsröstningsställen vid riksdagsvalet