Riksdagspartierna förbinder sig att motarbeta rasism

justitieministeriet
Utgivningsdatum 4.11.2015 14.22
Nyhet

Alla riksdagspartier har idag på nytt undertecknat de europeiska politiska partiernas stadga för ett icke-rasistiskt samhälle och på detta sätt förbundit sig att arbeta mot alla former av rasism.Undertecknandet baserar sig det gemensamma initiativet av delegationen för etniska relationer, Förbundet för mänskliga rättigheter och diskrimineringsombudsmannen.
Stadgan undertecknades senast år 2011 av dåvarande riksdagspartier.