Effekten av bottar på Twitter förblev liten inför kommunalvalet

justitieministeriet
Utgivningsdatum 12.10.2021 14.36
Pressmeddelande

Försöken att påverka vårens kommunalval genom automatiserade konton i sociala medier, så kallade bottar, var varken särskilt många eller verkningsfulla. Detta framkommer av slutrapporten från forskningsprojektet ELEBOT-2021. I detta avseende har det inte skett någon stor förändring i förhållande till riksdagsvalet 2019.

Automatiserade botkonton i sociala medier har under de senaste åren använts som verktyg för valpåverkan runt om i världen.

ELEBOT-2021 är ett samprojekt där forskare vid institutionen för datateknik vid Aalto-universitetet och forskare vid statsvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet undersökte robotkonton på Twitter vid tiden för kommunalvalet i maj–juni 2021. I forskningsprojektet utreddes också i vilken utsträckning det i den politiska debatten på Twitter då förekom avstängda konton som hade spärrats eller raderats av Twitter.

Enligt rapporten var mängden botliknande konton liten och deras effekt på den politiska diskussionen var låg. Det har inte skett någon stor förändring i detta avseende, eftersom antalet bottar och bottarnas effekt var liten också vid riksdagsvalet 2019.

Det förekom väldigt få avstängda konton i samband med kommunalvalet. Antalet avstängda konton var större i samband med riksdagsvalet 2019.

I projektet utreddes också hur botliknande konton och avstängda konton stod i samband med olika åsiktsbubblor.

Materialet i undersökningen bestod av 1 124 550 meddelanden som samlades in i maj–juni 2021.

I framtiden är det viktigt att utveckla ett verktyg för att identifiera bottar som använder finska, för att grundligare kunna reda ut hur de fungerar.

ELEBOT-2021 har finansierats av justitieministeriet. Projektet är en repris av ELEBOT-2019, där man undersökte bottarnas inverkan på riksdagsvalet och Europaparlamentsvalet 2019. Forskningsrapporten representerar forskarnas åsikter. Resultaten av undersökningen kommer att utnyttjas för att skapa en helhetsbild av valpåverkan och valtrakasserier i Finland.

Länk till forskningsrapporten: Slutrapport från ELEBOT-2021

Mer information:

Mikko Kivelä, biträdande professor, Aalto-universitet, institutionen för datateknik, [email protected]
Antti Gronow, universitetsforskare, Helsingfors universitet, statsvetenskapliga fakulteten,
[email protected]