En röstberättigad kan stödja endast en kandidat i presidentvalet via en valmansförening

justitieministeriet
Utgivningsdatum 14.6.2023 11.46
Nyhet
Vaalit. Val.

Enligt vallagen kan en röstberättigad person stödja endast en kandidat via en valmansförening vid presidentvalet i januari 2024. Du kan stödja en kandidat genom att fylla i ett anhängarkort.

Om det vid granskningen av ansökningshandlingarna upptäcks att samma person är anhängare i två eller flera valmansföreningar, ska Helsingfors valkretsnämnd avlägsna personens namn från alla valmansföreningar.

Både partier och valmansföreningar kan ställa upp en kandidat i presidentvalet, men detta är förenat med villkor. En valmansförening ska samla in anhängarkort av minst 20 000 röstberättigade personer för att få rätt att ställa upp en kandidat. Av partierna kan endast riksdagspartierna ställa upp kandidater, dvs. de partier som vid riksdagsvalet våren 2023 fick minst ett mandat.

Ytterligare information:
Arto Jääskeläinen, valdirektör, tfn 0295 150 128, [email protected]