En tredjedel av de röstberättigade förhandsröstade i kommunalvalet

justitieministeriet
Utgivningsdatum 9.6.2021 10.58
Nyhet

I kommunalvalet 2021 röstade enligt preliminära uppgifter över 1 470 100 väljare på förhand, vilket innebär att cirka 33 procent av de röstberättigade har förhandsröstat.

Antalet förhandsröstande preciseras när bland annat de röster som avgetts på förhand i utlandet införs i registret.

I föregående kommunalval 2017 var motsvarande siffra efter förhandsröstningen cirka 26,3 procent av de röstberättigade och den slutliga förhandsröstningsandelen var 26,6 procent.

Antalet förhandsröstande finns i resultattjänsten