Förhandsröstningen i den andra omgången av presidentvalet börjar på onsdag

justitieministeriet
Utgivningsdatum 24.1.2012 10.21
Pressmeddelande -

Eftersom ingen av kandidaterna fick majoriteten av de avgivna rösterna i den första omgången, förrättas en andra omgång i valet av republikens president. Kandidaterna i den andra omgången är Pekka Haavisto med kandidatnummer 2 och Sauli Niinistö med kandidatnummer 6. Kandidaterna har samma nummer som under den första omgången. Enligt det valresultat som Helsingfors valkretsnämnd fastställt i dag fick Niinistö 37,0 procent och Haavisto 18,8 procent av de avgivna rösterna i den första omgången.

Förhandsröstningen i den andra omgången inleds i hemlandet på onsdagen den 25 januari. Den sista förhandsröstningsdagen är tisdagen den 31 januari. Utomlands ordnas förhandsröstning den 25-28 januari, men många förhandsröstningsställen utomlands är dock öppna under en kortare tidsperiod.

Det går att rösta antingen på valdagen eller på förhand. Väljarna ska ha med sig ett identitetsbevis med foto vid röstningen.

På förhand är det möjligt att rösta på vilket allmänt förhandsröstningsställe som helst i Finland eller utomlands. Till meddelandekortet som väljaren fått med posten har bifogats en förteckning över de allmänna förhandsröstningsställena inom den egna valkretsen. För information om förhandsröstningsställena och deras öppettider kan väljarna även besöka justitieministeriets valwebbplats www.vaalit.fi eller ringa telefonservicen. Gratis telefonservice ges på svenska på numret 0800 9 4771 och på finska på numret 0800 9 4770.

Valdagen i den andra omgången är söndagen den 5 februari. På valdagen kan väljarna rösta enbart i vallokalen som anges i meddelandekortet. Vallokalerna är öppna på valdagen mellan klockan 9 och 20.

Personer, vars rörelseförmåga är så begränsad, att de inte utan stora svårigheter kan ta sig till ett förhandsröstningsställe eller till vallokalen på valdagen, kan rösta på förhand i sitt eget hem. Också en närståendevårdare som bor i samma hushåll som den som har rätt till hemmaröstning får under vissa förutsättningar rösta vid hemmaröstningen. Anmälan om hemmaröstning ska lämnas in till centralvalnämnden i den egna kommunen senast den 24 januari före klockan 16. De som har anmält sig till hemmaröstning i det första valet, behöver inte göra en ny anmälan.

Ytterligare upplysningar: valdirektör Arto Jääskeläinen, tfn 09 1606 7572
konsultativ tjänsteman Jussi Aaltonen, tfn 09 1606 7620
e-post: fö[email protected]

På valwebbplatsen www.vaalit.fi publiceras under förhandsröstningsperioden information om antalet väljare som röstat på förhand i hela landet, i valkretsarna och i kommunerna (enligt väljarens hemkommun) ca kl. 18 och kl. 21. Under veckoslutet (lör.-sön.) uppdateras uppgifterna redan ca kl. 16.30.

Anna-Maja Henriksson