Förhandsröstningen i EU-valet inleds onsdagen den 29 maj 2024

justitieministeriet
Utgivningsdatum 27.5.2024 11.12
Pressmeddelande

Förhandsröstningen i EU-valet förrättas under tidsperioden 29.5−4.6.2024 och utomlands 29.5−1.6.2024. Många förhandsröstningsställen utomlands är dock öppna under en kortare tid än så. Valdagen är söndagen den 9 juni 2024.

Under förhandsröstningsperioden får man rösta på förhand på vilket allmänt förhandsröstningsställe som helst i Finland eller utomlands. 

Du hittar adresserna till och öppettiderna för förhandsröstningsställena i Finland och utomlands i informations- och resultattjänsten för valet och i söktjänsten för röstningsställen www.aanestyspaikat.fi.

Du kan också ringa justitieministeriets avgiftsfria servicenummer 0800 9 4770 (på finska) och 0800 9 4771 (på svenska) för att få information om var du kan förhandsrösta. Det finns också en Whatsapp-meddelandetjänst för väljare. Numret är 050 438 8730.

Personer, vars rörelse- och funktionsförmåga är så begränsad att de inte utan stora svårigheter kan ta sig till ett röstningsställe, kan rösta på förhand i sitt eget hem. En anmälan om hemmaröstning ska lämnas till centralvalnämnden i den egna kommunen senast tisdagen den 28 maj 2024 före kl. 16. 

Det är möjligt att rösta per brev från utlandet om man bor eller vistas utomlands under hela förhandsröstningsperioden och på valdagen. För att kunna rösta per brev ska väljaren på förhand beställa brevröstningsmaterialet till utlandet. Efter att ha fått materialet ska väljaren rösta och sedan posta rösten till centralvalnämnden i den egna kommunen i Finland. Brevrösten ska vara framme hos rätt centralvalnämnd senast fredagen den 7 juni 2024 före klockan 19. Närmare anvisningar finns på adressen www.vaalit.fi/brevrostning.

Meddelande om rösträtt har skickats till alla väljare 

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata har sänt ett meddelande om rösträtt antingen som brev hem eller elektroniskt till Suomi.fi-tjänsten. Meddelandet sändes elektroniskt till dem som har bett att få myndighetsmeddelanden till Suomi.fi-tjänsten. Antalet röstberättigade i Finland är cirka 4,5 miljoner.

Uppgifter om kandidaterna i informations- och resultattjänsten för valet

Helsingfors valkretsnämnd fastställde kandidatuppställningen för EU-valet den 10 maj 2024. Du hittar kandidaternas namn och deras kandidatnummer i justitieministeriets informations- och resultattjänst. De uppställda kandidaterna är kandidater i hela landet.

Styrkande av identitet på röstningsstället

Väljaren ska styrka sin identitet på röstningsstället. Identiteten kan styrkas med en officiell handling försedd med foto, såsom körkort eller ett av polisen utfärdat identitetskort eller pass. Det viktigaste är att valfunktionären kan försäkra sig om väljarens identitet. Om väljaren inte har något giltigt intyg över sin identitet är det möjligt att för röstningen avgiftsfritt få ett temporärt identitetskort hos polisen. För ett temporärt identitetskort behövs två passfoton.

Följ med valdeltagandet på webben 

I informations- och resultattjänsten för valet kan du följa med valdeltagandet under förhandsröstningsperioden. När förhandsröstningen har inletts uppdateras uppgifterna om antalet förhandsröstande i hela landet, i valkretsarna och i kommunerna med en timmes mellanrum på webben.

Ytterligare information: 
Laura Nurminen, specialsakkunnig, tfn 02951 50008, [email protected] 
Elina Rissanen, specialsakkunnig, tfn 02951 50248, [email protected]
Arto Jääskeläinen, valdirektör, tfn 02951 50128, [email protected]

Information om EU-valet och röstningen www.valfinland.fi
Söktjänsten för röstningsställen (Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata) www.aanestyspaikat.fi