Förhandsröstningen i riksdagsvalet inleds på onsdag

justitieministeriet
Utgivningsdatum 4.4.2011 7.00
Pressmeddelande -

Förhandsröstningen i riksdagsvalet inleds i hemlandet på onsdagen den 6 april. Den sista förhandsröstningsdagen är tisdagen den 12 april. Det finns sammanlagt 901 allmänna förhandsröstningsställen i Finland. Antalet har ökat med ca 40 jämfört med det föregående riksdagsvalet.

Utomlands ordnas förhandsröstning den 6-9 april, men många förhandsröstningsställen utomlands är öppna under en kortare tidsperiod.

Väljarna får rösta på vilket som helst av de allmänna förhandsröstningsställena i Finland eller utomlands. I meddelandekortet som skickats till väljarna med posten har bifogats en förteckning över de allmänna förhandsröstningsställena inom väljarens egen valkrets. Information om förhandsröstningsställenas adresser och öppettider finns också på justitieministeriets valwebbplats www.vaalit.fi. Information ges också på det avgiftsfria servicenumret på svenska 0800 9 4771 och på finska 0800 9 4770.

Personer, vars rörelseförmåga är så begränsad, att de inte utan stora svårigheter kan ta sig till ett förhandsröstningsställe eller till vallokalen på valdagen, kan rösta på förhand i sitt eget hem. Anmälan till hemmaröstning ska lämnas in till centralvalnämnden i den egna kommunen senast den 5 april före klockan 16. Nytt i detta val är att under vissa förutsättningar får en närståendevårdare som bor i samma hushåll som den som har rätt till hemmaröstning rösta i samband med hemmaröstningen.

Valdagen är söndagen den 17 april och då är vallokalerna öppna mellan klockan 9 och 20. På valdagen kan väljarna rösta bara på det röstningsställe som anges i meddelandekortet.

I riksdagsvalet får väljarna rösta antingen på valdagen eller på förhand. Väljarna kan rösta enbart på en person som har ställts upp som kandidat i den egna valkretsen. Väljarna ska styrka sin identitet såväl vid röstningen på valdagen som vid förhandsröstningen. Identitetsbeviset måste vara försett med foto.

Ytterligare upplysningar:
valdirektör Arto Jääskeläinen, tfn (09) 1606 7572
konsultativ tjänsteman Jussi Aaltonen, tfn (09) 1606 7620
e-post: fö[email protected]

Förhandsröstningsställen

Under förhandsröstningsperioden publiceras på valwebbplatsen www.vaalit.fi information om antalet väljare som röstat på förhand i hela landet ca kl. 18 och kl. 21. Klockan 21 publiceras dessutom antalet väljare som röstat på förhand i valkretsarna och i kommunerna. Under veckoslutet uppdateras uppgifterna redan ca kl. 17.

Tuija Brax